Εικόνα από το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift

Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift αποτελεί τη συνέχεια του 4, με δυνατότερα χαρακτηριστικά, ανανεωμένο περιβάλλον εργασίας, και την ίδια χαμηλή τιμή.

 

Είτε ψάχνετε για επιλυτικό πακέτο είτε για σχεδιαστικό (με χρήση ActiveX – CAD), το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift θα σας καλύψει πλήρως. Συνδυάζει μεθόδους κλασικής τοπογραφίας και γεωμετρίας, με ανωτέρα γεωδαισία και μεθοδολογία συνορθώσεων. Περιλαμβάνει βιβλιοθήκες συμβόλων, υπομνημάτων και τύπων γραμμών, τις οποίες εσείς μπορείτε να προσαρμόσετε πάνω στις δικές σας ανάγκες.

 

Ποτέ πριν μια εργασία δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένη. Συνδέστε στην εργασία σας αρχεία σχεδίων, Excel, Word, αρχεία μοντέλων εδάφους, ισοϋψών, μηκοτομών, διατομών, οδεύσεων, χωροσταθμίσεων, φωτογραφίες και ότι άλλο επιθυμείτε. Εργαστείτε στην ίδια εργασία με έως 30 αρχεία μετρήσεων και 60 αρχεία συντεταγμένων. Κρατήστε στην ίδια εργασία τα σημεία σας σε διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων. Ανατρέξτε σε οποιαδήποτε εργασία μέσω του ιστορικού εργασιών και αναζητήστε βάση ημερομηνίας, πελάτη, μηχανικού, τίτλου, τοποθεσίας και άλλων χαρακτηριστικών.

facelift

Οι νέες προσθήκες αφορούν τόσο την ευχρηστία-λειτουργικότητα του λογισμικού, όσο και την εμφάνιση του. Όσον αφορά τη λειτουργικότητα, διαφοροποιήθηκαν οι παρακάτω ενότητες:
  • Ο επεξεργαστής του μοντέλου εδάφους πλέον είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται στο ΕΔΑΦΟΣ 3, παρέχοντας πολύ μεγάλη λειτουργικότητα, ευχρηστία, και ταχύτητα.
  • Η μετατροπή συντεταγμένων και σχεδίων περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα. Συνολικά οι μετατροπές εκτελούνται μεταξύ των: ΕΓΣΑ’87, Hatt, TM3°, Θεσσαλονίκης και WGS84 γεωκεντρικές.
  • Η εισαγωγή αρχείων συντεταγμένων εμπλουτίστηκε με νέα format.
…ενω προστέθηκαν:
  • Γεωαναφορά εικόνας raster στο CAD με χρήση World File.
  • Εξαγωγή World File από ήδη γεωαναφερμένη εικόνα.
  • Εισαγωγή και αυτόματη γεωαναφορά εικόνων από το Google Earth
  • Εισαγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους από το Google Earth.
  • Η συνολική εικόνα του λογισμικού άλλαξε. Το γραφικό περιβάλλον ανανεώθηκε. Εργαστείτε με Ribbon και TaskBars και απολαύστε τη φρεσκάδα της νέας τεχνολογίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

⇒ Συμβατότητα με όλα τα καταγραφικά.
⇒ Πλήρης συμβατότητα με AutoCAD & ZwCAD.
⇒ File Manager για να φτιάξετε το δικό σας format αρχείου μετρήσεων, συντεταγμένων ή μετρήσεων ψηφιακού χωροβάτη.
⇒ Χρησιμοποιεί και αρχεία παλαιότερων εκδόσεων.
⇒ Εισαγωγή από το Excel, CAD (με επιλογή παραθύρου, “τσίμπημα”, εξαγωγή από σχεδιαστικές οντότητες)
⇒ Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.
⇒ Δημιουργία από τοπογραφικά & ρυμοτομικά προβλήματα.
⇒ Δημιουργία συντεταγμένων από μετρήσεις.
⇒ Δημιουργία μετρήσεων από συντεταγμένες.

⇒ Οδηγός προθεμάτων – επιθεμάτων
⇒ Οδηγός ιδιοτήτων CAD
⇒ Οδηγός περιγραφών
⇒ Οδηγός ενεργειών
⇒ Οδηγός επιλογής & ρύθμισης σχεδιαστικού
⇒ Οδηγός ρυθμίσεων ταχυμετρίας

⇒ Όλων των τύπων, αυτόματη αναγνώριση τύπου όδευσης
⇒ Γραφική επιλογή κορυφών
⇒ Κορυφές όδευσης από αυτόματα αποθηκευμένο αρχείο
⇒ Έλεγχος υψομετρικών αποκλίσεων και διπλών πλευρομετρήσεων βάση ορίου.
⇒ Έλεγχος αποτελεσμάτων βάση Ελληνικών Κανονισμών
⇒ Αποθήκευση αρχείων οδεύσεων στην εργασία (έως 100 οδεύσεις)
⇒ Εξαγωγή πίνακα επίλυσης στο Excel
⇒ Σχεδίαση σκαριφήματος στο CAD
⇒ Επανεπίλυση με αλλαγές κριτιριών, ή μετρήσεων, ή αρχείων σταθερών

⇒ Πολλαπλή εμπροσθοτομία
⇒ Πολλαπλή οπισθοτομία
⇒ Πολλαπλή 3Δ οπισθοτομία (χρήση 3Δ αποστάσεων)
⇒ Δίκτυο 2Δ, 3Δ
⇒ Εισαγωγή απευθείας μετρήσεων χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε άλλα αρχεία ή προσεγγιστικές τιμές.
⇒ Εκτύπωση αναφοράς στοιχείων επίλυσης.
⇒ Υψομετρικό δίκτυο

⇒ Απεριόριστος αριθμός σημείων
⇒ Χρήση παραμέτρων (π.χ. για ύψος στόχου=-999, υψόμετρο σημείο =-100) ⇒ Λήψη ιδιοτήτων και περιγραφών από μετρήσεις
⇒ Ραπορτάρισμα στο mini σχεδιαστικό για προεπισκόπιση

⇒ Αλλαγή προβολής ακόμη & ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
⇒ Αλλαγή κέντρου φύλλου χάρτη (από ΗΑΤΤ σε ΗΑΤΤ), συμπεριλαμβανομένων των μικρών κέντρων
⇒ Από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ’87
⇒ Από ΕΓΣΑ’87 σε ΗΑΤΤ
⇒ Από ΗΑΤΤ σε ΤΜ3
⇒ Από ΤΜ3 σε ΗΑΤΤ
⇒ Αλλαγή συστήματος
⇒ Μετασχηματισμός ομοιότητας
⇒ Αφινικός μετασχηματισμός
⇒ 7-παραμετρικός ομοιότητας
⇒ Πολυωνυμικός 2ου βαθμού
⇒ Πολυωνυμικός 3ου βαθμού

⇒ Ραπορτάρισμα σημείων
⇒ Επιλλεκτική εμφάνιση στοιχείων (υψόμετρο, κωδικός, περιγραφή, σύμβολο κ.α.)
⇒ Δισδιάστατο ή τρισδιάστατο ραπορτάρισμα
⇒ Χρήση επιπέδων βάση ιδιοτήτων ή περιγραφής
⇒ Όλα τα στοιχεία ραπορτάρονται υπό την επιλεγμένη κλίμακα
Σχεδίαση απο το κροκί
⇒ Σχεδίαση βάση μεμονωμένων κωδικών σημείων ή συνόλων
⇒ Σχεδίαση ανά επίπεδο & βάση περιγραφής
⇒ Δισδιάστατη ή τρισδιάστατη σχεδίαση
⇒ Επιλογή τύπου γραμμής (π.χ. line, polyline, spline κτλ)
⇒ Εργαλεία σχεδίασης
⇒ Πλευρομετρήσεις
⇒ Διδιάστατες, τρισδιάστατες
⇒ Με επιλογή σημείων, γραμμών ή πολυγραμμών
⇒ Αναγραφή απόστασης με προ-ορισμένα προθέματα – επιθέματα από τον οδηγό προθεμάτων.
⇒ Ρύθμιση επιθυμητής ακρίβειας (πλήθος δεκαδικών)
⇒ Αναγραφή συντεταγμένων Χ,Υ ή Χ,Υ,Η
⇒ Χρήση προθεμάτων, επιθεμάτων
⇒ Δήλωση επιθυμητής ακρίβειας
⇒ Δημιουργία μοντέλου εδάφους – Ισοϋψεις καμπύλες
⇒ Χρήση Breaklines – Boundaries
⇒ Δημιουργία κανάβου
⇒ Επιλογή περιοχής σχεδίασης
⇒ Επιλογή κλεισίματος στην πλησιέστερη υποδιαίρεση κανάβου
⇒ Επιλογή σταυρών ή γραμμών
⇒ Επιλογή θέσης αναγραφής Χ και Υ (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, σταυρός)
⇒ Χρήση προθεμάτων, επιθεμάτων
⇒ Σχεδίαση στην επιθυμητή κλίμακα
⇒ Σχεδίαση στο επιθυμητό επίπεδο
⇒ Εισαγωγή block, Υπομνημάτων
⇒ Βιβλιοθήκη block την οποία μπορείτε να επεκτείνετε
⇒ Βιβλιοθήκη υπομνημάτων όπου μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας υπομνήματα
⇒ Εύκολη εισαγωγή
⇒ Σχεδίαση βάση κλίμακας
⇒ “Έξυπνο” υπόμνημα με πεδία attributes
⇒ Εισαγωγή δήλωσης Νόμων 651,1337,2308
⇒ Εμβαδομέτρηση
⇒ Με επιλογή polyline οικοπέδου
⇒ Επιλλεκτική παραγωγή πίνακα Εμβαδού
⇒ Πίνακας συντεταγμένων
⇒ Σχεδίαση υπό κλίμακα
⇒ Οικόπεδο
⇒ Επιλογή αναγραφής συντεταγμένων μέ ή χωρίς υψόμετρο
⇒ Επιλογή αναγραφής πλευρομετρήσεων
⇒ Επιλογή αναγραφής ονομασίας κορυφών
⇒ Επιλογή αναγραφής εμβαδού με ή χωρίς πίνακα
⇒ Επιλογή αναγραφής πίνακα συντεταγμένων
⇒ Κατάτμηση
⇒ Κατάτμηση με οποιοδήποτε κριτήριο -παράλληλα, κάθετα (ή με χρήση οποιασδήποτε ευθείας) σε πλευρά
⇒ Σχεδίαση ως πολυγραμμή
⇒ Διόρθωση (διατήρηση) εμβαδού
⇒ Επιλέγετε την ψηφιοποιημένη polyline
⇒ Εισάγετε το επιθυμητό εμβαδό του οικοπέδου
⇒ Αλλαγή κλίμακας σχεδίου
⇒ Αλλαγή Συστήματος Συντεταγμένων σχεδίου από ένα σύστημα αναφοράς σε άλλο με αφινικό μετασχηματισμό,ομοιότητας,πολυωνυμικό
⇒ Γεωαναφορά εικόνων (Rubber Sheet) από ένα σύστημα αναφοράς σε άλλο με αφινικό μετασχηματισμό,ομοιότητας,πολυωνυμικό
⇒ Στοιχεία αντικειμένου
⇒ Επιλογή αντικειμένου CAD και εξαγωγή αποστάσεων, συντεταγμένων, αζιμουθίων, κλίσεων κ.α.
⇒ Εντοπισμός σημείου στο CAD
⇒ Εξαγωγή σημείων από οντότητες CAD
⇒ Εισαγωγή σημείων από το CAD
⇒ Με τσίμπημα σημείων
⇒ Με μαζική επιλογή
⇒ Διαχείριση επιπέδων (Layers)
⇒ Μετακίνηση ή διαγραφή έπιλεγμένων οντοτήτων

⇒ Έντυπο ανάθεσης – ανάληψης εργασιών
⇒ Πινάκιο αμοιβής μηχανικού

⇒ Βέλτιστη ευθεία
⇒ Βέλτιστη προσαρμογή κύκλου
⇒ Βέλτιστη προσαρμογή επιπέδου

⇒ Αλλαγή περιγραφής (μαζική)
⇒ Αναγωγή συντεταγμένων σε μετρήσεις
⇒ Ανταλλαγή Χ , Υ
⇒ Αραίωση διπλών σημείων
⇒ Έλεγχος διπλών κωδικών
⇒ Μετάθεση συντεταγμένων
⇒ Προσθετική κωδικού
⇒ Φιλτράρισμα σημείων
⇒ Ενημέρωση υψομέτρων από αρχείο ΨΜΕ (ΤΙΝ)

⇒ Αναζήτηση μέτρησης, κωδικού, συντεταγμένων κλπ στη βάση δεδομένων
⇒ Τοπογραφική αριθμομηχανή
⇒ Δυνατότητα Auto-Save
⇒ Δυνατότητα μετάβασης στο Tray
⇒ Αναζήτηση και αναφορά αρχείων στο Excel
⇒ Αναζήτηση αναβάθμισης εφαρμογής στο Web
⇒ Άμεση επικοινωνία για αναφορά προβλημάτων με την e-geo
⇒ Διασύνδεση με το ΕΔΑΦΟΣ 2007 (για δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, ισοϋψών κτλ)
⇒ Ιστορικό εργασιών
⇒ Αρχείο φωτογραφιών εργασίας
⇒ Σημειώσεις εργασίας
⇒ Άπειροι βοηθητικοί πίνακες μετρήσεων και συντεταγμένων
⇒ Πρόσθετα εργαλεία CAD

⇒ Manager (Διαχειριστής)
⇒ Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή συμβόλων, διασύνδεσή τους με περιγραφές
⇒ Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή υπομνημάτων
⇒ Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή περιγραφών, διασύνδεση με linetypes και blocks
⇒ Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή αυτόματων προθεμάτων αναγνώρισης σημείων
⇒ Γραμμή εντολών (Command Line)
⇒ Πλήρης διαχείριση της εργασίας
⇒ Πρόσθετες εντολές και δυνατότητες
⇒ Κλήση εξωτερικών προγραμμάτων
⇒ Μακροεντολές (Macros)
⇒ Δημιουργία, αποθήκευση, εκτέλεση ψευδο-script
⇒ Ομαδοποίηση εργασιών
⇒ Παραμετροποίηση

Επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα;

Go top

This website uses cookies to guarantee the best experience for the user. If you continue browsing, we consider that you agree to their use. For more information click here.