Εικόνα για προϊόντα λογισμικού

Τα λογισμικά της e-geo soft

Φωτογραφία από το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 FACELIFT

Ένα από τα πληρέστερα λογισμικά τοπογραφίας από Έλληνες για Έλληνες μηχανικούς.
σημεία - κλειδιά: Επεξεργασία μετρήσεων, επίλυση όδευσης, δικτύων, ταχυμετρίας, σχεδίαση στο AutoCAD™, μετασχηματισμοί & μετατροπές συντεταγμένων και σχεδίων, rubber image κ.α.

Περισσότερα...

Φωτογραφία από το ΕΔΑΦΟΣ 3

ΕΔΑΦΟΣ 3

Λογισμικό δημιουργίας & επεξεργασίας μοντέλων εδάφους και υπολογισμού χωματουργικών.
σημεία - κλειδιά: Επεξεργασία σημείων, μοντέλο εδάφους, ΓΑΚ, μηκτομές, διατομές, χωματουργικά, επιφάνειες, απορροή υδάτων κ.α.

Περισσότερα...

Εικόνα από το GEM

GEM

Το GEM (Google Earth Manager) αποτελεί μια καινοτόμο λύση για τους μηχανικούς, δασικούς, γεωπόνους, γεωλόγους, εδαφομηχανικούς και γενικότερα για οποιονδήποτε επαγγελματία επιθυμεί τη λήψη γεωαναφερμένων μοντέλων εδάφους και φωτογραφιών από το Google Earth. Χρησιμοποιεί ως "έξοδο" το AutoCAD και το ZWCAD.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Εισαγωγή μοντέλου εδάφους από το Google Earth
 • Εισαγωγή και γεωαναφορά εικόνων από το G.E.
 • Γεωαναφορά αποθηκευμένων εικόνων με χρήση World File.
 • Εξαγωγη αρχείου World File.
 • Δημιουργία και επεξεργασία μοντέλου εδάφους.
 • Εξαγωγή μοντέλου, ισοϋψών καμπυλών και σημείων στο CAD.
 • Εξαγωγή σημείων σε σειριακά αρχεία, dxf, kml, xml, κτλ.
 • Χρήση συστημάτων αναφοράς ΕΓΣΑ’87, ΤΜ3°, Hatt, WGS84 γεωκεντρικό, ED50 (EU-GR), ED50 Κύπρου, Ζώνες UTM, Θεσσαλονίκης
Αρχική εικόνα του DIG

DIG

Το DIG δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των εργολάβων που ασχολούνται με την εξόρυξη λιγνίτη για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε.

Είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχειρίζεται τα δεδομένα από την πρωτογενή τους μορφή, μέχρι το τελικό στάδιο της παράδοσης τευχών και σχεδίων.

Χρησιμοποιεί ως εργαλείο σχεδίασης το AutoDesk AutoCAD, και ως βάση δεδομένων την Microsoft Access.

Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία δεσμεύει το πάνω μέρος της επιφάνειας εργασίας και φέρεται ως εξελιγμένη μπάρα εργαλειών.Συνοπτικά χαρακτηριστικά:

 • Δημιουργία και χειρισμός απεριόριστων εργολαβιών, απεριοριστων έργων ανα εργολαβία.
 • Ομαδοποίηση στοιχείων
 • Διαρκής ταύτιση πρωτογενών μετρήσεων – σημείων – σχεδίου
 • Δημιουργία πινακίδων, αυτόματη προσαρμογή layout εκτύπωσης, εκτύπωση τευχών πρωτογενών και παραγόμενων στοιχείων.
 • Εντολές διαχείρισης σημείων σκάφης – φυσικού, γραμμών αλλαγής κλίσεων, πινακίδων
 • Ενημέρωση βάσης από CAD και αντίστροφα
 • Κατηγοριοποίηση στοιχείων, εύκολη και δυναμική πρόσβαση σε οποιοδήποτε βάθος.
 • Απόκρυψη, κλείδωμα επιπέδων, διαχείριση ιδιοτήτων επιπέδων σχεδίασης
 • Δημιουργία Ψ.Μ.Ε. με άπειρες γραμμές αλλαγής κλίσης
 • Δημιουργία διατομών παράλληλων, κάθετων, μεικτού τύπου στα πρότυπα της ΔΕΗ Α.Ε.
 • Παρεμβολή εδαφών με περιορισμό περιμέτρου
 • Υπολογισμός κέντρου μάζας εκσκαφής
 • Αυτόματη δημιουργία και προσαρμογή layout εκτύπωσης σχεδίου ανά πινακίδα, με υπόμνημα, διάταξη φύλλων και κεντρική αρίθμηση.
 • Εκτύπωση με βάση προσαρμοσμένα plotstyle.
 • Εκτύπωση αναλυτικών τευχών διατομών, σκαριφημάτων και πίνακα χωματουργικών.
Μπάρα εκτύπωσης DIG
 • Ρύθμιση γραμματοσειράς CAD, επιπέδων, χρωμάτων
 • Ρύθμιση εκτυπωτή, σχεδιαστή, γραμματοσειρών εκτύπωσης
 • Εισαγωγή στοιχείων από CAD
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εργολαβιών ή/και μεμονωμένων έργων, αυτόματη ανάκτηση

Για οποιαδήποτε πληροφορία, αίτημα επίδειξης ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Go top

This website uses cookies to guarantee the best experience for the user. If you continue browsing, we consider that you agree to their use. For more information click here.