Ομαδική φωτογραφία

Η ομάδα μας

Η ομάδα της e-geo soft Ο.Ε. αποτελείται από δύο προγραμματιστές -από τους οποίους ο εταίρος Γεωργάκης Θεοφάνης είναι και Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός- , και μία οικονομολόγο.

 

Η εταιρεία συστάθηκε το 2008 με σκοπό την κάλυψη του κενού που υπήρχε στην ελληνική αγορά τεχνικού λογισμικού για τοπογράφους.

 

Από τότε, έχοντας παράγει περισσότερα από πέντε εμπορικά λογισμικά και αρκετά περισσότερα κατά απαίτηση του πελάτη, έχει εκατοντάδες ευχαριστημένους πελάτες.

Θεοφάνης Γεωργάκης

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Προγραμματιστής


Ο Φάνης είναι ο κυρίως προγραμματιστής της εταιρείας με πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών.

Φωτεινή Φειδιάρη

Οικονομολόγος - Υπεύθυνη προώθησης & διαχείρισης


Η Φωτεινή ασχολείται κυρίως με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, ενώ ο ρόλος της εκτείνεται παράλληλα στην αξιολόγηση μεθόδων, ανεύρεση συνεργατών, σύναψη συμφωνιών και συμβουλευτική επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της.

Go top

This website uses cookies to guarantee the best experience for the user. If you continue browsing, we consider that you agree to their use. For more information click here.